2010


 


Omslagsbilden
som plansch 38:-

Vapenplanschen 38:-

Beställ:

Pansarskepp
Från John Ericsson till Gustaf V

BOKEN SLUT PÅ FÖRLAGET

Endast omslagsbild och vapenplansch finns att beställa.

Pansarfartygsepoken omfattar nära 100 år. Den började med monitoren John Ericsson, som löpte in till Stockholm 1865, medel hade beviljats 1864. Totalt byggdes 14 monitorer. Nästa steg i utvecklingen inleddes med pansarbåten Svea, som gick på sin första expedition 1886. Pansarbåtseran kom att innehålla 12 fartyg och slutade med Oscar II, levererad 1907. Sista gruppen blev de tre "skeppen", Sverige, Drottning Victoria och Gustaf V. Sjösättningen av Sverige skedde mycket högtidligt i Göteborg 1915. Skeppen kom att bli av betydelse för vårt lands möjlighet att hålla sig utanför det andra världskriget. 1954 gjorde Drottning Victoria sin sista resa för egen maskin. Oscar II var det sista skeppet som gick till upphuggning, 1974. Monitoren Sölve finns bevarad som museifartyg, är helt unik, och kan besökas vid Göteborgs Maritima Centrum.


Beställ:

 


© Copyright CB Marinlitteratur KB 2000-2010.