2010


 

ISBN 91-973187-0-1


Plansch FINNGRUNDET
Storlek A3, färg.


38:-

Beställ:

Fyrskepp i Sverige

Historien om fyrskeppsepoken, 1831-1972

De 37 skeppen som visade vägen i dimma,
stiltje och storm.

Det är ett omfattande källforskningsarbete under många år av båtologen Björn Werner, som ligger bakom denna bok. De 24 fyrskeppsstationerna runt Sveriges kuster beskrivs. Samtliga 37 fyrskepp får sin beskrivning inklusive deras utrustning, även om livet ombord. Det kunde vara kärva förhållanden, ibland med storm och med hård sjö. Fyrskeppen kunde rulla våldsamt. Fyrskeppens och materielens utveckling från 1831, samt verksamheten redovisas. Även fyrskeppens vidare öden får sin beskrivning. Allt är rikt illustrerat med bilder i färg och svartvitt, samt många ritningar. Ritningarna är i flera fall tillrättalagda för modellbåtsbyggare.

Inbunden, 22x24 cm, 240 sidor, rikt illustrerad med 200 bilder, färg och sv/v, kartor och 40 fartygsritningar.

Pris 271:-

Beställ:

© Copyright CB Marinlitteratur KB 2000-2010.